Rozdiel medzi preparátmi Vetom

Preparáty Vetom1.1, Vetom2, Vetom3, a Vetom4 - sú si v princípe pôsobenia podobné.

Sú v nich však použité rozličné mikroorganizmy, ktoré sú aktívne v rôznych častiach čreva a produkujú celý rad rôznych zložiek a biologicky aktívnych látok.

Pre dosiahnutie intenzívneho efektu sa doporučuje užívať postupne všetky prípravky série Vetom.

Vetom 1.1

Obsahuje bioaktívne zložky, ktoré vytvárajú baktérie Bacillus Subtilus kmeň VKPM B-10641 (DSM 24613). Aktivuje sa v hrubom čreve. Najvýznamnejšou vlastnosťou tohto preparátu je produkcia INTERFERÓNU . Vetom 1.1 pomáha udržiavať a normalizovať črevnú flóru a podporuje normálne fungovanie imunitného systému.

Vetom 2

Obsahuje bioaktívne zložky, ktoré vytvárajú baktérie Bacillus amyloliquefaciens kmeň VKPM B-10642 (DSM 24614) a kmeň VKPM B- 10643 (DSM 24615). Pôsobí v tenkom aj hrubom čreve.

Vetom 3

Obsahuje bioaktívne zložky, ktoré vytvárajú baktérie Bacillus amyloliquefaciens kmeň VKPM B-10642 (DSM 24614). Aktivuje sa v hrubom čreve. 

Vetom 4

Obsahuje bioaktívne zložky, ktoré vytvárajú baktérie Bacillus amyloliquefaciens kmeň VKPM B-10643 (DSM 24615). Aktivuje sa v tenkom čreve.

Vetom 2.26

Kvapky obsahujú bioaktívne zložky, ktoré vytvárajú baktérie Bacillus subtilis kmeň VKPM B-10641 (DSM 24613) a Bacillus amyloliquefaciens kmeň VKPM B-10643 (DSM 24615). Pôsobia súčasne v tenkom aj hrubom čreve. Neobsahujú cukor.