Probiotiká Vetom pre regeneráciu čriev

17.02.2022

Baktérie používané v produktoch Vetom v prírode plnia funkciu "upratovačov" - majú výraznú schopnosť potláčať rast a vývoj patogénnej aj podmienene patogénnej a hnilobnej mikroflóry v akomkoľvek ekosystéme (či už v pôde, vo vode, v črevách ...).

Túto "očistne upratovaciu" funkciu vykonávajú v črevách, čím prispievajú k optimálnemu fungovaniu črevnej imunity a tým k optimálnemu fungovaniu celého imunitného systému organizmu. Vďaka tomu má telo možnosť samo vyriešiť väčšinu problémov.

Efektná očistná fukncia, ktorá je použitá aj pri produktoch Vetom, bola vždy vykonávaná pôdnymi baktériami. Naši predkovia tieto baktérie jednoducho prijímali spolu s jedlom a vodou. V podmienkach súčasnej technokratickej civilizácie ľudia stratili kontakt so "zdravou" prírodou a podľa toho sa stratila aj schopnosť prijímať z prostredia tieto mikroorganizmy, ktoré z neho nevyhnutne musia pochádzať. Medzi tie mikroorganizmy patria baktérií ako Bacillus subtilis a Bacillus licheniformis.

Baktérie používané pri výrobe vetomov boli izolované z pôdy v ekologicky čistej oblasti na Sibíri. Cielenou selekciou sa zvýšili ich úžitkové vlastnosti, v dôsledku čoho vznikli priemyselné kmene (Bacillus subtilis VKPM B 7048, Bacillus licheniformis VKPM B 7038, Bacillus licheniformis VKPM B 10561, Bacillus licheniformis VKPM B 10562li Bacillus licheniformis VKPM B 10562, Bacillus licheniformis VKPM B 10562 10564). 

Niektoré produkty Vetom sú vyrobené s použitím rekombinantného bakteriálneho kmeňa (Bacillus subtilis VKPM B-7092), ktorý okrem štandardnej sady metabolických produktov má schopnosť produkovať Interferón Alfa - dva ľudské leukocyty.

Širokospektrálne účinky probitických kultúr obsiahnutých v produktoch Vetom zahŕňajú napríklad aj zničenie nežiaducich baktérií, vyčistenie stien tráviacého traktu od hnilobných zvyškov, až po tvytvorenie rovnováhy v tráviacom trakte.
Tieto kmene obsiahnuté v produktoch Vetom sú odolné voči pôsobeniu žaludočných štiav, alebo žlčových kyselín dokonca aj voči vysokým teplotám. Sú mimoriadne stabilné a efektívne práve v hrubom a tenkom čreve. Okrem iného sú tieto kmene tiež schopné vyrábať enzýmy.

Berúc do úvahy skúsenosti a jednotlivé vedomosti o mechanizmoch fungovania a nepostrádateľnosti týchto mikroorganizmov v strave, je dnes možné s istotou tvrdiť, že užívanie Vetom produktov je vhodné pre mužov aj ženy, mladších aj starších, pre chorích aj zdravích, dokonca aj pre tehotné ženy. Existuje len jedna kontraindikácia, kedy sa Vetom musí prestať užívať - alergia na senný bacil (Bacillus subtilis), ktorá sa prejavuje vo forme vyrážky na koži, po vylúčení Vetomu vymizne zvyčajne do 2 až 3 dní. 

Produkty Vetom nie sú lieky, neliečia ani nezabraňujú infekčným chorobám. Produkty Vetom sú biologicky aktívne aditíva, ktoré zabezpečujú príjem ďalších probiotických mikroorganizmov do organizmu, ktorých aktivita sa prejavuje v schopnosti potláčať rast a vývoj patogénnych, oportúnnych a hnilobných mikróbov. V dôsledku ich vstupu do gastrointestinálneho traktu sa v ňom normalizuje mikrobiálne zloženie a v dôsledku toho sa obnovuje funkčná aktivita imunitného (lymfatického) systému tela. To umožňuje ľuďom nezávisle a účinne odolávať účinkom rôznych infekcií.