História Vetomu

Trochu z histórie

Výrobná a výrobná spoločnosť "Výskumné centrum" NPF Research Center LLC, sa zaoberá výskumnou činnosťou od roku 1993. Zaoberá sa výskumom v oblasti mikrobiológie, ako aj výrobou výrobkov na základe vlastných patentov na vynálezy. Väčšina vyrobených produktov zahŕňa mikroorganizmy rodu Bacillus prírodného pôvodu, ktoré sú schopné inhibovať rozvoj patogénnych, podmienečne patogénnych, ako aj hnilobných baktérii.

Vlastnosti baktérii Bacillus Substillus boli aplikované prvýkrát počas druhej svetovej vojny, keď nemci obsadili severnú Afriku a to na prevenciu a liečbu črevných ochorení. Medzi vojakmi Wehrmachtu sa šírili úplavice, ktoré vojaci dostali z vody a stravy, na ktorú neboli zvyknutí. Preto boli pozvaní vedci, ktorí začali skúmať, prečo miestni obyvatelia netrpeli žiadnými črevnými ochoreniami.

  • Ukázalo sa, že keď beduíni zaznamenali príznaky črevného ochorenia,začali konzumovať ťaví trus. Zistili, že tieto výkaly obsahovali živé baktérie Bacillus Substillus, ktoré prirodzene žijú na povrchu trusu. Na základe týchto poznatkov bol vytvorený prípravok z umelo vypestovaných baktérii Bacillus Substillus.
  • Po vojne boli vlastnosti baktérii ďalej dôkladne študované vo výskumných centrách. Boli vybraté kmene, ktoré najviac zodpovedali požiadavkám, a to hlavne aby boli pre človeka bezpečné, šetrné k ľudskému organizmu a konfrontovali čo najviac infekčných baktérii.
  • Tieto kmene boli podané na štúdium do výskumného centra v mestečku Kolcovo, v oblasti Novosibirsk.
  • Niekoľko stoviek vedcov v mestečku Kolcovo dlho skúmalo vlastnosti a účinky baktérie Bacillus, ktoré sa izolovali z pôdy v oblasti Sibíra.
  • Aj keď boli v tej dobe medzinárodnými dohodami zakázané biologické zbrane, každá strana mala podozrenie, že nepriateľ vyvíja biologickú zbraň. Preto bola vyvíjaná ochrana proti týmto zbraniam a bol vytvorený prípravok( predchodca Vetomu), ktorý mal výrazne zvýšiť obranyschopnosť organizmu a univerzálnu ochranu pred všetkými vírusmi.
  • Ochrana musela byť neustále na niečom skúšaná, preto bola vytvorená zbierka mikróbov a vírusov.

V roku 1993 ruská vláda zastavila financovanie centra Kolcovo. Odvtedy všetky práva a patent výrobkov Vetom vlastní spoločnosť NFP Issledovatelskij centrum Kolcovo.

Pôvodne bol preparát vyvinutý na vojenské účely, teraz je prípravok pod menom VETOM dostupný aj verejnosti.